Kötü niyetli marka tescili sadece uyanık girişimciler değil, büyük markalar da yapmaktadır.
Nasıl mı?

Bu önemli marka hukuku anlamında tanınmış olmamakla birlikte bulundukları sektörde hatırı sayılır bir yerleri vardır. Bu tür markalar tanınmış markaların sahip olduğu başka sınıfta aynı veya benzer markanın tescil edilmesini engelleme hakkına sahip değildir.
Fakat firmalar önem verdikleri markalarını da korumak zorundadır.

İşte bunun için bu tür markalar asıl faaliyet alanlarının yanı sıra bütün marka sınıflarında markalarını tescil ettirirler. Başvuru zamanında önceden tescil edilmiş bir marka mevcut ise onu terkin ettiremezler fakat kalan bütün konuların tescili alırlar.

Bu tür marka başvurusu da kötü niyetlidir. Çünkü firma kendi markasını koruma gayretine girerken kullanmadığı sınıflarda da marka tescilinin önünü kapattığından gerçekten o markayı kullanan kişiler marka tescilinden mahrum kalmaktadır. Hatta bahsettiğimiz büyük markalar, kullanmadıkları halde gerçekten o markayı kullanan kişilere ihtarnameler gönderebilmekte davalar açabilmektedir.

Peki, çözüm ne olabilir?
Her marka tescil belgesinin düzenlenmesinden itibaren 5 sene içerisinde kanun anlamında ciddi kullanıma konu olmalıdır. Şayet tescilli bir marka bu şekilde kullanılmamışsa 5 sene geçmesiyle açılacak olan bir hükümsüzlük davasıyla sicilden terkin edilebilir.

Fakat bu süre dolmamışsa yapılabilecek bir şey de yoktur çünkü her marka tescili yapan kişi bu süre içerisinde markasını kullanmayabilir.
Kanun koyucu bu düzenleme ile marka sicilinin kullanılmayan markalarla bir çöplüğe dönmesini engellemek istemiştir. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz gibi sorunu olan vatandaşlarımıza da bir çözüm yolu olarak getirilmiştir.

Bütün bunlarla birlikte büyük bir markanın yaptığı böyle bir tescili iptal ettirmek, iyi hazırlanmış bir dava dilekçesi olmadıkça çok da kolay olmamaktadır.
İyi haftalar.