Bu hafta sizlerle sık sık dava konusu olan bir hususu tartışacağız. Bilindiği üzere tanınmış markalara mevzuatımız çok daha geniş yetkiler tanımıştır. Benzer sınıfta tescilde dahi tanınmış marka sahibinin öncelik hakkı bulunmaktadır. Peki tanınmış marka sahibi, bu tanınmış düzeyine daha önce piyasada kullanılan bir ticaret unvanı sahibi firmadan sonra ulaşmışsa aynı iddiaları öne sürebilir mi?

Konuyu yine örnekle açıklayalım, Denizli’de bundan 20 yıl önce kurulan A ticaret unvanlı bir tekstil firmamız olsun, bu firma Denizli’de kendisini öyle meşhur etmiştir ki kendi sektöründe herkes bu firmayı bilmektedir. Bundan 5 sene önce de A markasını kullanan bir mağaza marka olarak tescil alsın, sonra da reklam tanıtımlarıyla Türkiye’de tanınmış markalar arasına girmiştir. Tanınmış marka sahibi A, diğer Denizli’deki firmadan haberdar olmuş ve iltibas yarattığı düşüncesi ile haksız rekabet davası açmış, marka hakkına tecavüzün tespitini ve menini istemiştir ve bu ticaret unvanının ticaret sicilden terkinini istemiştir. Bu durumda ne olacak?

Ticaret sicilinde tescilli ticaret ünvanının sahibine bahşettiği yetkinin en önemli izdüşümü Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/III maddesinde kendisini göstermektedir, “Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise, Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa… sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir”. Bu maddenin uygulanabilmesi için, markaya belirli bir ayırt edicilik, bir başka ifade ile bilinirlik kazandırılması gerekir. Bir işareti ilk kullanan ve ona ayırt edici nitelik kazandıran kişi onun hak sahibi olarak kabul edilir. Tescilli marka sahibi, bu işareti önceden kullanan marka ve sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez. Çünkü bu markayı kullanan kişinin hukuksal dayanağı olduğu gibi, eskiden beri kullandığından bulunduğu bölgede tanınmış bir marka haline gelmiştir.

Sonradan sektörel tanınmışlık durumu önceden hak iktisap eden kişiye bu hakkı ortadan kaldırma imkanı bahşetmemelidir.
Fakat önceden kullanan kişi bu ticaret unvanı gibi kullanmıyorsa, tanınmış markanın logosuna benzer şekilde dizaynlar yapmaya başlamışsa, onunla aynı renkleri kullanıyor ve sanki onun bir alt şirketiymiş gibi davranıyorsa o zaman iltibas gündeme gelecek, parazit marka olarak tabir edilen kullanım ortaya çıkacaktır. Bu sefer kötü niyetli olan kişinin bu kullanımının engellenmesi gerekecektir.

Zira ilk unvan sahibi kendisinin bölgede tanınmışlığını ortaya koyamıyor ve sadece eskiden tescilli unvanının olduğundan bahsediyorsa o zaman bu unvanın sicilden terkini istenebilecektir çünkü maddede korumayı sağlayacak olan unsurlar gerçekleşmemiş ve tek hukuksal dayanak bu unvan kalmıştır. Bu unvan sayesinde elbette haksız rekabetten bahsedilemeyecek, tecavüz nedeniyle tazminat talep edilemeyecektir.