Fikri Mülkiyet ve Tedbir

2011-05-02T17:36:13+03:0027/05/2008|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , |

Bu hafta sizlere genel olarak ihtiyati tedbir nedir onu aktaracağım. Marka Hukuku, Patent Hukuku, Tasarım Hukuku açısından bu konuyu değerlendireceğiz.


Kısaca, davanın esası ile ilgili verilecek hükme kadar, davanın uzaması halinde doğabilecek sakıncaları gidermeye yönelik ve geçici hukuki korunma sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Fikri Mülkiyet açısından konu ayrıca düzenlenmiştir çünkü davanın uzun sürmesi halinde uğranılacak zarar maddi olarak beklenilenden fazla olabilecektir.

İhtiyati tedbirlerle ilgili düzenleme fikri mülkiyet alanındaki kanunlarımızda ayrı ayrı düzenlendiği gibi zaten genel olarak da usul kanunumuzda yer almaktadır.
İhtiyati tedbir karar sebepleri şöyledir: Türkiye sınırları içerisinde, dava konusu markanın, marka hakkını ihlal edecek şekilde kullanıldığının ya da kullanılması için ciddi ve etkin çalışmaların yapıldığının ispat edilmesi vetalep edilen tedbirin açılmış veya açılacak davanın etkinliğini temin etmek amacına yönelik olması gerekir

İhtiyati tedbirin ilk şartı taleptir. Ve talep geniş olarak yazılmamalı somut olarak talep belirtilmelidir. Tescilli belgelerimiz de dilekçemize mutlaka eklenmelidir. Unutulamaması gereken bir nokta patent hakkının doğması için sicile kayıt ve ilan zorunludur. Bu sebeple sadece başvuruya dayanarak tedbir talebinde bulunulamaz.

Görevli mahkeme varsa Fikri Mülkiyet Mahkemeleri yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise davalının ikametgah yeridir.

Tedbir taleplerinde ispat şartı aranmamaktadır. Yine de gerçeğe yakın şekilde iddianın ispatlanması gerecektir. Bu yakınlık oluşmaz ise hakim tedbir kararı vermeyebilir. Marka KHK mad 76/1 de “.. dava açan veya dava açacak kişiler dava konusu markanın kendi haklarına tecavüz edecek şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla…” ifadesi yer almaktadır. Yani en azından “ciddi ve etkin çalışma” konusu ortaya konmalıdır.

Tedbir kararları teminat amaçlı ve ifa amaçlı olabilir. Teminat amaçlı tedbirlerde esas davada verilecek hükmün daha sonra icra edilmesini garanti altına almak amacı vardır. İfa amaçlı tedbirlerde ise bir peşin temin söz konusudur.
İhtiyati tedbirin haksız çıkma ihtimali düşünülerek kararlar verilirken ölçülü olunmalı ve yoruma yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir.

Haftaya teorik olan bu konumuzu somut olarak ele alacağız, bol kazançlı günler…

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Ticaret unvanı ve marka

Bu hafta bir okurumuzdan gelen soruyu yanıtlayacağız, soru şöyle: "y anonim şirketi" 14 sınıf kodunda(Kuyumculuk eşyaları,altınlar, mücevherler....) ürettiği ürünleri "j"...

Kapat