cache_2419607287Renkler marka olarak tescil edilemeyeceği için benzer olaylar marka hakkına ihlal olarak değil, genel hüküm olan haksız rekabet hükümlerince değerlendirilmektedir ve sadece renk değil akla gelebilecek her türlü dürüstlük kurallarına aykırı kullanım da bu şekilde değerlendirilir. Eğer bir olayda, objektif iyiniyet kurallarına aykırılık varsa, burada hakkın kötüye kullanımının varlığı da kabul edilir.

TTK – 54 – (1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.
(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

Bazen konu bu kadar net olmayabilir örneğin üzerinde futbol topu, futbolcu veya futbol ile ilgili görsel ibareler bulunan bir kazak, sırtında futbolculardaki gibi  büyük tek bir sayı bulunan svetşört, bir futbol takımının forması gibi dizayn edilmiş veya klasik çubuklu bir forma olarak renk dizilimine yer verilen tişört bütün bunları ülkemizde dört büyükler olarak bilinen takım renkleri ile kullanılması halinde haksız rekabet akla gelebilir.

 

Bir futbol takımının renklerini yüz boyası olarak satan firmanın takım taraftarlarına hitap edecek kullanımı nedeniyle haksız rekabet olması gerektiğine hükmedilmiştir.

 

Burada objektif iyi niyetten kasıt da üreticinin takımın taraftarı olan çocukları, babaları da ayırt etmek için bu renklerin kullanılmış olmasıdır. Eğer bu renkler takımların yılların birikimi olan şöhretinden yararlanarak satış yapmak ise bu durumda dürüstlük kurallarına aykırılık gündeme gelmektedir. Nitekim bütün bu takımlar bu tür logo, renk, arma vb kullanımlarının lisans ile bağlı kuruluşlarına devretmekte hatta çoğu bu  konuda özel mağazalar açmaktadır.

 

TTK.’nun 55.maddesinde ise, objektif iyiniyet kurallarına aykırı davranışların neler olduğu sayılmıştır:
TTK 55/4:  Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak.
Belirtilen bu eylemler sınırlı olmayıp, kanunda sadece başlıca haksız rekabet hallerine yer verilmiş olmakla birlikte, kanunun ifade şeklinden başkaca haksız rekabet hallerinin de bulunabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

 

Üreticinin özellikle 4 takım renklerinde üretim yapması da amacın futboldan kaynaklanan taraftarlara hitap etme olduğu akla gelmektedir. Takımların ilgili renkleri kullanımı bu renklere ticari bir değer yüklemektedir. Hal böyle olunca genellikle renklerin evrensel olduğu hatta benzer renkte futbol takımlarının olduğu gibi bir savunma da pek kabul edilmemektedir.

 

Ters düşünce ile anlamsız renkler kullanarak top, sırt numarası hatta bir forma tasarımı gibi kullanım da bir sorun teşkil etmeyecektir.

 

Fakat tekrar belirtmek gerekiyor ki bu işin bir matematiği, formülü yoktur, her üründe ve her uyuşmazlıkta tekrar tekrar incelenmesi gerekir, Yargıtay tarafından verilen kararlarda karşı oy yazıları oldukça ikna edicidir.