Alan Adı Jenerik İfadeler

Bilindiği gibi jenerik ifadeler mutluk red nedenidir bu nedenle Türk Patent Enstitüsü böyle başvuruları itiraza gerek olmaksızın red etmektedir.

Bir şekilde marka tescili sağlanmışsa ve bu belgeye dayanarak örneğin bir tecavüz davası açılırsa site sahibinin ilk yapacağı iş karşı dava açarak mutlak red gerekçesine dayanarak markanın hükümsüzlüğünü istemek olacaktır.

Peki tersi olabilir mi? Jenerik bir ifadeden oluşan alan adı sahibi bu adı kullanan bir işletmeye veya başka bir alan adı sahibine sava açabilir mi?

Bu mümkün değildir. Zira piyasada jenerik ifadeleri işletmelerinin tabelasına yazan kişiler vardır bunun önünde bir engel yoktur, yani bir kişi büyük harflerle simitçi yazabilir. Fakat bu zaten markalaşmaya aykırı olduğu için kimse de bunu yapmamaktadır. İstisnası böyle bir jenerik ifadeye ayırt edici nitelik kazandırmak olabilir.