Değerli okurlarımız bu hafta sizlerle marka hukukumuzun önemli bir ayrıntısına değineceğiz.

Bilindiği üzere marka başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafında inceleme yapılır ve ardından resmi bültende yayınlanır. Bu yayın döneminde MarkKHK’nin 35. Maddesine göre tescil başvuru yapılmış bir markaya karşı 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesine gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar yöneltilebilir. Buraya kadar bir problem ve tartışma yoktur.

Fakat hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 42. maddede 7 ve 8. maddelere aykırılık hükümsüzlük sebebi kabul edilmişken, kötü niyetle yaptırılan tescile karşı hükümsüzlük davası açma yetkisi sadece tanınmış markalar için tanınmıştır.

Tescil aşamasında şayet itiraz edilseydi red edilecek bir markaya daha sonra hükümsüzlük davası ile sicilden terkininin de sağlanması gerekirdi. Bu durum kanunumuzun ruhuna ve amacına uygundur. Ayrıca kötü niyetli hiçbir hareketin hukuk tarafından da korunmaması gerekmektedir zira hukuk sistemimizde iyi niyet esastır.

Bu durum uygulamada sıkça karşımıza çıkmaktadır. Birbirine rakip olan iki firmadan A firması kendi adına yaptığı başvuru sırasında, B firmasının markasının tescilli olmadığını fark eder ve bir kazancı olmadığı halde salt karşı tarafa zarar vermek veya onu bir şekilde baskı altına almak için bu markayı tescil ettirir. Bu tescil işleminden sonra karşı tarafa ihtarname göndererek tescilli markasını kullanmamasını istemektedir. Benzer örnek olarak çalışanlar firmasının markasını tescil ettirmekte karşılığında bedel talep etmektedirler. Bu durum marka hakkının kötüye kullanılmasına yol açmaktadır. Böyle bir durumda önceye dayalı kullanım hakkı gibi unsurlar da kullanılarak kötü niyetli tescile gerekçe olarak eklenmelidir.

Kötü niyetin varlığı, kararnamede hükümsüzlük sebebi olarak açıkça düzenlenmemişse de, kötü niyetin korunmaması temel prensibi icabı, bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmelidir.
Yine de işinizi şansa bırakmadan derhal tescilsiz markanızı tescil ettiriniz.