Değerli marka takipçileri, geçtiğimiz yazımızda sizlere markanın nasıl haczedileceğini aktarmıştık, bu yazımızda ise markanın kullanılması konusuna değineceğiz. Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nin 14. maddesine göre, markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Tescilli markayı kullanma zorunluluğuna uyulmamasının neticesi olan markanın hükümsüzlüğüne geçmeden önce markanın kullanılması kavramını örneklerle açıklayalım.


Kullanmanın niteliği “ciddi kullanım” olmalıdır. Peki nedir bu ciddi kullanım? Bu kavram sadece KHK’nin 42. maddesinde geçmektedir ve kanunda bununla ilgili bir tanımlama yoktur. Bunu kısaca markların işlevine uygun ve tescil edildiği mal ve hizmetlerle doğrudan bağlantılı olarak kullanılması olarak tanımlayabiliriz.

Markanın, bir işletmenin mal ve hizmetlerinden diğer bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayacak şekilde kullanılması şarttır. Bunun sağlanabilmesi için de marka tescil edildiği mal ve hizmetler için kullanılmalıdır. Bu kullanım için markanın malın üzerinde veya ambalajın üzerinde kullanılması yeterlidir. Bu arada günümüzün yaygın kullanımlardan olan internet sitelerinde markanın kullanılması veya alan adı olarak kullanılması yine bu işlevi yerine getirecektir.

Marka sicile tescil edildi mal ve hizmet gruplarında kullanılmalıdır. Şayet tescil edildiği halde ilgili sınıfta marka kullanılmıyorsa markanın iptaline gidilecektir böylece 3. kişilerin markayı aktif şekilde kullanabilmesinin önü açılmış olacaktır.

Peki 14. maddede geçen kullanma sayılan haller nelerdir? Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, markanın yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajda kullanılması, markanın marka sahibinin izniyle kullanılmasıdır.

Markanın tescilinden itibaren markanın 5 yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması ve ciddi kullanıma 5 yıl boyunca ara verilmesi, markanın kullanılmasının zorunlu olduğu sürelerdir.

Yukarıda açıklanan bu zorunluluğa uyulmamasının yaptırımı markanın hükümsüzlüğüdür. Fakat bu süre dolduğunda marka kendiliğinden hükümsüz olmaz. Tescil devam ettiği sürece marka hakkı devam eder. Bu durumu sonlandırmak için hükümsüzlük davası açmak gerekecektir.

Yine eğer bir marka tescil edildiği sınıflarda kullanılmıyorsa sadece bu kullanılmayan sınıflar için hükümsüzlük kararı verilebilir. KHK 42. maddesine göre kısmı hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, marka kullanılmayan mal ve hizmetler için üçüncü kişilerin tescil taleplerine konu olabilecektir.

Yukarıda açıkladığımız karışık gibi görünen durum aslında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Çünkü belki ileride kullanırım niyetiyle fazladan tesciller yapılmaktadır. Fakat gerçekten o markayı kullanacak kişiler bu düşüncenden dolayı engellenmektedir. Kanuna konulan bu madde sayesinde bu şekildeki haksız durumların önüne geçilmektedir.

Bu yazımızda sizlere kullanılmayan markalarında hükümsüzlük davasına konu olabileceğini ispatlamış bulunuyoruz. Bu köşeyi takip edenlere marka hukukunun ayrıntılarını aktarmaya devam edeceğiz.