Marka Hukuku ile ilgili 2006 yılına ait yazımız Sınai Mülkiyet Kanunu değişikliği sonrası aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bir ziyaretçimiz tescilli bir markasının olduğunu fakat bir başkası tarafından yapılan marka başvurusunun kendi tescilli markasına çok benzediğini ve aynı alanda hizmet vermek üzere tescil başvurusunun yapıldığını, henüz bültende yayınlanmayan bu başvuruyu bir şekilde öğrendiğini ve bültende yayınlandığı zaman ne yapabileceğini bize gönderdiği elektronik postada anlatmış. Biz de şimdi size ilgili marka ibarelerini değiştirerek neler yapılabileceğini anlatacağız.

Diyelim ki tescilli markamız “Güvem”, başvurulan marka ise “Güem güvenlik eğitim merkezi” ve her iki işletmenin iştigal alanı güvenlik eğitimi hizmetleri olsun.

Sınai Mülkiyet Kanunumuza göre bir marka tescili için “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamış” olması zorunludur, benzer söyleyişle aynı mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir ibare marka olarak tescil edilemez. Başvuru sahibi okurumuza ait olan markaya benzer ibare ile başvurusunu yapmış ve seçtiği sınıflar da ziyaretçimiz ile aynıdır.

Marka Yapılan Eklerin Etkisi

Bu konuyu tespit ettikten sonra bir de yeni başvuru sahibinin tek kelime ile değil birden fazla unsurla başvurduğunu görüyoruz, acaba bu benzerliği ortadan kaldırır mı? Yargıtay, bu durumlarda asıl unsuru, markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görüş ve ayrıcalığı vurgulayan imajda aramak gerekeceğini yerleşik kararlarında vurgulamaktadır. Başvuru incelendiğinde “Güem” ibaresi ayrıca yazılarak vurgulanmak istenmiş olup metindeki ağırlıklı nokta “Güem” ibaresinde toplanmaktadır. “güvenlik eğitim merkezi” ibaresi, okurumuzun şirketinde ticaret unvanında yer aldığı gibi şirketlerin iştigal alanlarını belirtir. Bu nedenle de benzerliği ortadan kaldıramayacaktır.

Peki başvuru sahibi neden böyle bir yola başvurmuştur. Sebep açık, yine her zaman olduğu gibi bunu fırsatçılık ile açıklayabiliriz. Daha önce tescil edilmiş olan markanın ulaştığı itibardan faydalanmak isteyen uyanık yeni başvuru sahibi, markamızın toplamda sahip olduğu güvenden haksız yere avantaj elde etmek istediğinden bu yönteme başvurmuştur.

Benzer Marka Benzer Hizmet

Başvuru sahibinin seçtiği ibare okurumuza ait marka ile benzerdir ayrıca aynı mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere başvuru yapılmıştır. Benzer işaretin, aynı veya benzer hizmette kullanılacak olması halk yönünden karıştırılma tehlikesini ortaya çıkartmaktadır. Başvuru sahibi şayet okurumuzun şirketi ile aynı değil de benzer alanda faaliyet gerçekleştirirse bu defa da bağlantı olduğu ihtimali ortaya çıkacak ve bu benzer hizmetin her ne kadar okurumuzun şirketi tarafından gerçekleştirilmese de onun tarafından gerçekleştirildiği izlenimi doğacak ve başvuru sahibi tarafından markanın itibarının avantajı haksız yere kullanılmış olacaktır.

Her iki ibare birbirine benzer olduğu gibi kapsadıkları mal ve hizmetlerin de ayniyetlik taşıdığından, halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunduğundan ve başvuru sahibinin okur adına tescilli markanın tanınmışlığından yararlanacağından KHK’nin 8/1-b ile 9/1-b maddeleri ve ilgili mevzuat gereğince başvuruya okurumuz itiraz etmelidir.

Yine size uygulamadan bir örnek verdik, gelen elektronik postalar değerlendirilmekte olup gelecek yazılarımızda okurlarımızın sorunlarına deyinmeye devam edeceğiz.