Marka mevzuatımız, kanun dahi değil, 84 madde’den oluşan bir kanun hükmünde kararnameden ibarettir. Hatta uyuşmazlıklarda da çok az maddesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Fakat her olayın mevcut durumuna göre yapılan değerlendirmelerle her seferinde farklı sonuca gidilen çok az hukuk alanı vardır. Bu durum avukatlar için bu alanı daha zevkli hale getiriyor.

Artık çoğu marka uyuşmazlığına internette dahil olmaktadır. Her markanın internette yetkili servis, özel servis, yedek parça satışı, satışı yapılan ürün listesinde markanın kullanılması, dükkanlar da tabelada kullanılması, kart vizit de logo kullanımı yani akla gelebilecek her türlü ticari kullanım yerine göre gerçek marka hakkının haklarını ihlal edebileceği gibi ticaret hayatının olağan akışına uygun ticari kullanım da olabilir.

 

Bu tür davalar temel uyuşmazlık davalının kullanımının 556 sayılı KHK nın 12.md kapsamında hukuka uygun bir kullanım niteliğinde olup olmadığı hususunda toplanır.

556 sayılı KHK nın 12.md gereğince dürüstçe ve ticari veya sınai konularla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla, üçüncü kişilerin ad, adres, ürünün adı, kalite, miktar, kullanım amacı, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı ve diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez, böyle bir kullanım belirtilen yasa maddesi anlamında hukuka uygun kullanım niteliğindedir. Ancak bu gibi kullanımlarda, kullanımın belirtilen madde kapsamında kalabilmesi için olayın özelliklerine göre zaruri nitelikte olmalıdır. İşte bunun için her olayda markanın kullanımı ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.

Örneğin gereğinden daha büyük logo kullanılması, şirketin ticaret unvanın küçük ama satılan ürün logosunun çok büyük yazılması, başka markalı ürünlere göre öne çıkartılması, markanın yanına bağlantı kuran ifadeler eklenmesi, iş yerinde veya internet sitesinde marka sahibi ile satış dışında organik bir bağlantı olduğunu ifade eden içeriklerin kullanılması örnek gösterilebilir.

Tüketici algısını etkileyecek davranışlar

Tüketici açısından iş yerine gelindiğinde, internet sitesine girildiğinde ana markanın izin verdiği kullanım sınırının aşılması veya kanunen dürüst kullanım olarak kabul edilemeyecek kullanımlarla yanıltma ihtimali varsa haksız bir kullanım gündeme gelecektir.

Örneğin sıkça rastlanan bir olay olarak X markalı bir otomobil firmasının logosu, özel servis niteliğindeki bir yerde gereğinden fazla büyük kullanılması, dış cepheye özel servis ibaresini küçük yazılması, personelin X logolu armalar kullanması ve benzeri etkiler oranın yetkili servis olduğu imajını verecek her türlü kullanımın amacını aştığı kabul edilecektir. Amacı aşan kullanım ile tüketicilerin işyerinin X markası ile ticari ilişkisinin bağlantısının mevcut olduğu kanaatine kapılabilecekler böylece haksız bir menfaat elde edilmesi riski gündeme gelir

Diğer yandan çok daha küçük X ibaresi kullanarak müşterilerine işyerinde X markalı otomobillerin tamir ve bakımını yaptığını bildirilmesi sorun teşkil etmeyebilecektir. KHK nın 12.md kapsamında otomobil tamir işi yapan işletmeler, tamirini yaptıkları otomobil firmalarının adlarını işyeri tabelalarında, vitrin camlarında belirtebilirler ancak bu gibi otomobil firmalarının marka ve logolarının çok büyük ebadlarda ve abartılı biçimde kullanılması durumunda potansiyel müşteriler nezdinde bu işyerinin resmi servis olabileceği angılaması doğacağından belirtilen şekilde büyük ebadlı ve abartılı marka ve logo kullanımlarının artık KHK nın 12.md kapsamında görülemeyecektir. Elbette bu bir örnektir marka ebatı küçük olsa da öyle bir kullanım olur ki yine amacını aşabilir.

Peki amacı aşan kullanımın yaptırımı nedir?

556 sayılı KHK nın 9 ve 61.md açısından marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin,  62. md ile TTK nun 54 md gereğince bu şekildeki kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, tecavüzün durdurulmasını, önlenmesini, el koyma, toplatma ve imha, marka ve logoların silinmesi, maddi ve manevi tazminat, hatta KHK nın 62 ve 70.md gereğince kararın ilanı istenebilir.