Marka Hakkı ve Ceza Hukuku

2011-05-02T17:36:12+03:0028/06/2008|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , , , |

Değerli okurlarımız bu hafta sizlerle marka hakkı ihlallerinin cezai yaptırımlarını paylaşacağım.

Hukukumuzda marka ile ilişkili suçlar, 556sayılı KHK’ye eklenen 61/A maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan marka suçunu marka hakkının ihlal edilmesi suçu oluşturmaktadır. Yasa koyucu bu suç tiplerini doğrudan ceza

yaptırımını içeren hüküm içerisinde düzenlemek yerine, marka hakkının ihlali sayılan fiilleri

belirleyen 61. maddeye atıfta bulunmak suretiyle düzenlemeyi tercih etmiştir.

  Buna göre seçimlik hareketler olmak üzere aşağıdaki eylemlerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağırpara cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, hükmolunur. Bu seçimlik hareketleri daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz için şu an değinmiyoruz.

Esas itibariyle şikayet hakkı, marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan kişiye aittir. Şikayet yapılırken marka tescil belgeleri veya örnekleri ibraz edilmelidir. Marka hakkı sahibi dışındaki kişilerin ise, lisans, yetki belgesi gibi dayanak belgelerin aslı veya onaylı örneğini sunması gerekir. Şikâyet fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılmalıdır.

Yapılmış olan şikayetin geri alınması, kararın kesinleşmesine kadar mümkündür. Şikayetini geri alan şikayetçi, şahsi haklarını saklı tutmuş olması koşuluyla hukuk mahkemesinde dava açabilir. Fakat bu durum uygulamada çeşitli sorunlara yol açmaktadır çünkü dava açan taraf karşı tarafla bir şekilde anlaşmakta, bu anlaşma süreci sebebiyle ek süreler talep edilmekte ve yersiz yere mahkemeler işgal edilmektedir.

Yasa koyucu marka suçlarının kovuşturmasının acele iş sayılacağını kabul etmiştir. Bunun uygulamada en önemli sonucu, adli tatil süresince bu suçlara ilişkin davalara bakılacak, tebligatlar yapılabilecek ve yasal süreler işleyecektir. Hazırlık soruşturmasında da kolluk kuvvetleri ve savcılıklar tarafından en kısa sürüde gerekli işlemler yapılacaktır.

Marka suçları ile ilgili hazırlık soruşturmalarında, koruma tedbirlerine ilişkin kararlar genel hükümler uyarınca, sulh ceza mahkemesinden talep edilecektir. Marka suçlarında en çok uygulanan tedbirler, arama ve el koymadır. Marka suçlarında şikayet ve arama kararı talebi ile birlikte makul şüphenin varlığını gösteren kanıtlar da sunulmalıdır. Bunlar, şikayet edilenden satın alınmış ürün, fatura veya satış fişi ya da fotoğraf olabilir

Bu yazımızda marka suçlarının uygulamadaki işleyişine başlangıç yapmış olduk takip eden yazılarımızda konunun ceza hukuku açısından değerlendirmesini yapmaya devam edeceğiz.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
2000/2232 HACİZLİ MARKANIN DEVRİ HACİZDE UYGULANACAK YASA

T.C.YARGITAY11. HUKUK DAİRESİE. 1999/8623K. 2000/2232T. 9.3.2000• MARKA TESCİLİ TALEBİ ( Devir Alınan ve Üzerinde Haciz Bulunan )• HACİZLİ MARKANIN DEVRİ...

Kapat