Marka takipçileri, geçen hafta sizlerle bir okurumuzdan soruyu incelemiştik, böylelikle markanın bize nasıl korunma olanakları sağladığını bir kez daha inceleme fırsatı bulduk. Bu hafta sizlerle bu önemli konunun vurgulanması için aynı konunun teorik incelemesini yapacağız.

Marka bizi nereye kadar ve nasıl korur? Muhatabımız ne yapmalı ki korunmadan faydalanabilelim? Bu durumu pratikleştirmek için korunmayı doğuracak olan haksız kullanım modelleri belirlenmiştir.


Aynı işaretin aynı mal veya hizmet için kullanılması, bu durumda işaret ve mal veya hizmet aynıdır. Bilgisayar için tescil edilmiş olan Bildem markasının yine bilgisayar için kullanılması gibi.
Benzer işaretin aynı mal ve hizmet için kullanılması, bu halde işaretle ayniyet yoktur fakat benzerlik vardır, mal veya hizmette ise ayniyet vardır. Bilgisayar için tescil edilmiş Bildem markasının benzeri olan Bilden markasının kullanılması gibi, burada dikkat edilmesi gereken konu karıştırılma ihtimalidir. Geçen haftaki yazımızda bu konu üzerinde ayrıntılara girmeden durmuştuk.

Aynı işaretin benzer mal ve hizmetler için kullanılması, burada işaretler aynıdır fakat mal ve hizmetler de farklılık vardır. Yani Bildem markasının sahibi, yine Bildem markasının bilgisayar sistemlerinin benzeri olan bir başka sektörde kullanılmasını engelleyebilir.

Benzer işaretin benzer mal ve hizmetler için kullanılması, bu model de ise hem işarette hem mal ve hizmette benzerlik vardır. Bildem markasının sahibi Bilden markasının bilgisayar sektörüne benzer olan bir başka alanda kullanılmasını engelleyebilir. Bu model için yine karıştırılma ihtimali gündeme gelmektedir.

Tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın veya benzerinin başka mal ve hizmetler için kullanılması, işte bu durumda istisnalar devreye giriyor. Marka sahibi, tanınmış markasının itibarından haksız kazanç sağlayan kişiyi veya markasının ayırt edici niteliğini zarar veren kişiyi engelleye bilir. Bildem markası, tekstil ürünlerinde kullanırsa bu engellenemez çünkü Bildem markası tanınmış bir marka değildir ve bilgisayar sektörü ile tekstil sektörü arasında benzerlik bulunmamaktadır. Ama marka Bildem değil de Vestel olursa durum değişecektir. Çünkü bir çok kişi Zorlu Grubu’na itimat etmektedir. Ve bu nedenle bu tekstil markasının bu gruba ait olduğu düşüncesiyle halk yanılabilir bunun sonucu olarak bu markayı kullanan kişi haksız kazanç elde etmiş olur.

Bu durumun başka sakıncası ise tanınmış marka sahibinin markasının uğrayacağı itibar kaybıdır. Haksız olarak marka kullanan kişi dayanıksız tekstil ürünleri üretiyorsa kullanıcılar bu durumdan haberdar olmayan tanınmış marka sahibini sorumlu tutacaktır.

Konumuza Yargıtay’ın getirdiği açıklama “Tescilli markanın ulaştığı tanınmışlık düzeyi dolayısıyla toplumda yarattığı güven ortamından haksız yararlanılması veya tanınmış markanın kalitesiz mal ve hizmetler ürettiği intibaına yol açacak şekilde, tanınmış marka tarafından bu tanınmışlığı sağlayan mal ve hizmet üretimi kalitesinden düşük nitelikte mal veya hizmet üretilmesiyle markanın itibarına zarar verilmesi engellenmek istenmiştir” şeklindedir.

Kanunda yer alan maddelerin uygulamada nasıl karşımıza çıktığını bir kaz daha inceledik. Marka uyuşmazlıklarında sıkça karşımıza çıkan konumuza burada ara veriyoruz.