Marka kanunumuzdaki değişikliklere değinmeye başlamıştık. Daha önceki kanun metinde olmayan şu madde ?işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.? Markadan doğan hakların düzenlendiği 9. Madde?ye eklenmiştir.


Aslında bu maddenin kanun metnine eklenmesinin çok önemli bir etkisi olmayacaktır zira burada zikredilen meşru bir bağlantıdan maksat özellikle uygulamadaki ?com.tr? uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için şirketlerin ticaret unvanlarında alan adının geçmesine bakılmaktadır. Bu durumda marka tescili yapılmamış fakat ticaret unvanı olarak kullanılan bir ibare, şirket tarafından alan adı olarak tahsis ettirilebilecektir. Bu durumda zaten tazminat talebinde bulunulması halinde bunun bir meşru hak olduğu ve hukuk tarafından bir yetki verilmesi olduğundan bahisle tazminata hükmedilmemektedir. Öncelikle ticaret unvanının sicilden terkini ve ardından da uyuşmazlığa konu alan adının ODTÜ sicilinden terkini gerçekleştirilmektedir.

Bu maddenin bir amacı da tasarı halindeki Ticaret Kanunumuzun 1524. Maddesinde yer alan her sermaye şirketinin bir web sitesi açması yönündeki hükme uyum sağlamak olduğunu düşünebiliriz.
Peki alan adını tahsis ettiren web sitesini öyle kullanıyor ki elektronik ticaret yapıyor, anahtar sözcükler seçiyor yani rekabet yapacak ve kar elde edecek çalışmaları bu site üzerinden yapıyor, bu durumda bu meşru kullanım hakkının çizgisi aşılmıyor mu? Görüşüme göre aşılmaktadır, çünkü alan adıyla açılmış olan siteye neler yazılacağı ticaret kanun tasarımızda bildirilmiştir ve bu aynı ticaret unvanıyla sağlanan kullanım biçimidir. Örneğin ticari evraklarınızda ticaret unvanınızı kullanabilirsiniz, fakat bu unvanı tescilli bir markayı ihlal edecek biçimde kullanılması halinde marka sahibi konuya müdahale edecektir. Bu sebeple dayanılan meşru hakla açılan sitede bir elektronik ticaret yapılması halinde bu unvanın markasal olarak kullanımı olarak düşünülmelidir ve tescilli marka ile iltibas yaratması ihtimalinde marka sahibine müdahale hakkı verilmelidir. Yoksa önemli olan hangi sicile kayıt edildiği değildir, önemli olan kullanım biçiminin haksız bir kazanca yol açıp açmadığıdır. Marka hakkının ihlalinin varlığı halinde bu durumunun ticaret unvanı ile kanun tarafından verilen hak diyerek kullanılmasına izin verilmesi doğru olmayacaktır. Bu yeni maddenin de böyle bir yoruma elverişli olduğunu düşünmüyorum.