Bu haftaki konumuzu bir okurumuzdan gelen soru oluşturuyor. Okurumuz sorusunda özetle; firmasının 35 yıldır faaliyet gösterdiğini ve firmasının sektöründe lider ve güçlü bir firma olduğunu, bu firması için yeni marka başvurusu yaptığını fakat başvurusunun aynı sınıfta olan benzer ama tam anlamıyla kullanılmayan markalar nedeniyle red edildiğini ayrıntılı şekilde anlatmış, henüz karar kesinleşmediği için okurumuzun verdiği bilgilerle bu durumu değerlendireceğim.

Okurumuzun markası mutlak red sebepleri arasında sayılan ve 556 sayılı KHK’nin 7(b) maddesi gereği red edilmiş, yani başvurmuş olduğu markayla ayını veya ayırt edilemeyecek kadar benzer, daha önce tescil edilmiş markalar bulunmakta. TPE böyle durumlarda resen başvuruyu itiraza açık olmak üzere red etmektedir.

Bizim sistemimiz önce yapılan başvuruya öncelik vermektedir. Sicildeki markalar çeşitli sınıflara ayrılmış ve sınıfların altına emtia grupları eklenmiştir. Başvuru yaparken doldurulan formda markanın tescil edilmesi istenen sınıf da belirtilir ve TPE’de bu sınıf ve altındaki emtiaları ilk başvuru yapan kişinin markasına ekler. Fakat daha sonra yapılacak olan başvurularla bu emtia listeleri tekrar düzenlenir.

Nitekim okurumuzun markası ile sicilde kayıtlı olan markalar her ne kadar benzer olsa da emtia listesi farklıdır. Okurumuzun ürünleri iç ve dış cephe kaplama ile kiremit ve tuğla üzerine iken benzer bulunan markalardan birisi cam üzerine üretim yapmaktadır. Ürünlerin alıcı kitlesi açısından da durum değerlendirildiğinde ürünün hitap ettiği kesimin iki firmayı yukarıda anlatılan gerekçelerle karıştırması pek mümkün görünmüyor. Fakat konu bir de figüratif unsurlar açısından değerlendirilmelidir. Yani firma logoları arasındaki farklılık da bir nebze olsun önemlidir çünkü iltibas yaratma gayreti olup olmadığı açısından fikir verecektir.

TPE’nin okurumuzun markası ile benzer bulduğu diğer marka ise konut yapım şirketidir yani bir tür müteahhitlik firmasıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu bu marka hizmet markasıdır fakat okurumuzun markası bir ticaret markasıdır. Bu marka bir ürünü diğer üründen ayırmamakta fakat firmanın verdiği müteahhitlik hizmetini diğer müteahhitlerden ayırmaktadır. Söz konusu şirketin imal ettiği ve ürettiği bir ürün yoktur. Dış ve iç cephe vs.. üretimi yapmamaktadır buna rağmen emtia listesinde bu ürünler bulunduğu için okurumuzun maruf ve meşhur markası tescil edilmemektedir. Bu gerekçelerle iltibas imkânı olmamalıdır çünkü okurumuzun firması inşaatlar için ürünler üretmek üzere kurulmuş bir şirkettir. Yine burada mevcut logolar incelenmelidir. Markalar arasındaki benzerlik var mı araştırılmalıdır.

Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar ibaresinden iltibasa yol açacak şekilde kullanılma kastedilmektedir.İltibas iki şekilde ortaya çıkabilir. Bir markanın aynen kopya edilmesi ve iki marka arasında alıcıların zihinde karışıklık meydana getirecek derecede benzetme veya değişiklik yapılmasıdır. Bu durumun istisnası tanınmış markalar içindir. İtiraza konu olan markalar tanınmış değilse yukarıdaki açıklamaya göre hareket etmek gerekir.