556 sayılı KHK 61/a kapsamında 9. maddesinin ihlali marka hakkına tecavüz oluşturur. KHK 9. Maddesi uyarınca “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması” durumunda işaretin kullanılması marka sahibi tarafından yasaklanır.

Maddeye göre tescilli marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerde kullanılarak halk tarafından karıştırılma ihtimaline yol açılması marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.

Bir kelimenin veya işaretin markasal olarak kullanılması bu işaretin belirli bir işletme tarafından piyasaya sunulan mal ve hizmetlerle doğrudan ilişkili olarak söz konusu mal veya hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edecek şekilde kullanılması anlamına gelir. Piyasada hiçbir ürün yoktur ki üzerinde marka taşımasın, sadece beyaz ambalajlardan oluşan ürünlerin piyasada bulunması anlamsızdır.

Çoğu zaman marka tescil edildiği sınıfta kullanılmaz veya tescil edildiği şekilde kullanılmaz işte bundaki amaç eğer bir başka ile karıştırma yaratıp müşterilerin kafasını karıştırmaksa markası ihlal olan tarafın avukatı öncelikle markanın tescil edildiği sınıfta veya tescil edildiği şekilde kullanılması için ihtarname gönderecektir. İhlalin devam etmesi halinde tecavüz davası hatta markanın hükümsüzlüğü davası açılacaktır.

Her iki marka özellikle internette karşı karşıya gelebilir. Örneğin internet sitesinin alan adında taklit edilmek istenen markanın ağırlı ibaresi kullanır. Bu ibare ile kendi markası ile karşı tarafın markası arasında bağlantı kurmaya çalışabilir. Burada kişi kendisine ait de tescilli bir marka olduğu için bu alan adını kullanmakta meşru bir hakkı olduğunu savunabilir. Fakat önemli olan kişinin markasını tescil ettirdiği sınıfta tescil ettirdiği şekilde kullanmasıdır. Aksi durumda açılacak bir marka davasında şartları varsa tescile uygun bir kullanımı bulunmadığından ve bu kullanım karşı tarafın marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olduğu sonucuna gidilebilecektir.

KHK8/l-b hükmünde, “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa hükümsüzlüğü talep edilebilir.

Karıştırılma ihtimali bir yandan markaların karıştırılmasını bir yandan da markaların temsil ettiği mal veya hizmetlerin karıştırılmasını ifade eder. Bir işaret görsel, söyleyiş veya diğer bir açıdan farklı olsa bile bütünsel açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple hitap ettiği müşteriler için başka bir marka ile bağlantısı varmış gibi algı yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden de müşterinin mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa KHK 8/1-b hükmü kapsamında bir benzerliğin varlığı kabul edilir.

Her marka davasında tarafların ilişkisi, markaların sektörel tanınmışlığı, markanın kullanım biçimi gibi hususların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.