Bu hafta bir okurumuzdan gelen soruyu yanıtlayacağız, soru şöyle: “y anonim şirketi” 14 sınıf kodunda(Kuyumculuk eşyaları,altınlar, mücevherler….) ürettiği ürünleri “j” markasıyla tescil ettirmiş. Bizde “j kuyumculuk ticaret ltd.şti.” unvanıyla kuyum alanında sadece perakende alım satım faaliyetinde bulunmak amacıyla bir şirket kurmak istiyoruz. Kuyum alanında herhangi bir mal üretmeyecek olan ve sadece perakende ticaretini yapmak amacıyla “j kuyumculuk tic.ltd.şti. \” unvanıyla tescil işlemimizi yaptırsak ileride ” y anonim şirketi” ile herhangi bir hukuki durum yaşar mıyız?

Öncelikle kısaca belirtmeliyiz ki ticaret unvanı ile marka farklı iki konudur. Ticaret unvanı tacirin işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı bir ad olup, tacirlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Marka ise bilindiği üzere işletmenin yapıp sunduğu hizmetlerin ve emtiaların birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.

Bu durumda marka sahibinin iki farklı yönden size dava açma girişimi olacaktır. Birincisi “Haksız Rekabet Davası” ikincisi ise “Marka ile ilgili davalardır”
Haksız rekabet davası açılması halinde bu ticaret unvanının Ticaret Sicili’nde kayıtlı olduğu için hukuk tarafından verilmiş hak olması nedeniyle öncelikle unvanın sicilden terkini sağlanmalı bundan sonra kullanma söz konusu ise tazminat talep edilebilecektir.

Fakat marka hukukundan kaynaklanan bir dava açıldığında ki muhtemelen bu seçilecektir, kurtulmak haksız rekabet davası kadar kolay olmayacaktır. Çünkü mevcut bir kullanım söz konusudur. Aynı markanın benzer alanda kullanılması söz konusu olacaktır. Karşı tarafın haklı ihtarına rağmen bu kullanımın sürdürülmesi kötüniyeti de sabitleyecektir. Zira okurumuz zaten diğer firmadan ve markasından da haberdardır. Açılacak olan davalar neticesinde öncelikle markanın kullanılmasının durdurulması, sicilden terkini talep edilecektir. Daha sonra mevcut duruma göre tazminat istemi de gündeme gelecektir.

Asıl marka sahibinin tek hakkı hukuk davası açmak olmayıp, aynı zamanda ceza davası da açabilecektir ki bu okurumuz için daha sıkıntılı bir durum ortaya çıkaracaktır.
Gelelim ayrıntılara; okurumuz iştigal alanlarının perakendecilik olacak olması asıl marka sahibinin ise kuyumculuk yapıyor olması farklı konular olduğu söylenebilir fakat marka kanunumuza göre aynı markanın benzer emtiada kullanılması da haksız kullanım modeli olarak sayılmıştır. Zira bu iki kullanım aynı sınıf içerisinde zikredilmiştir.

Ayrıca buradaki karıştırılma tüketici açısından değerlendirilir. Tüketici okurumuzun şirket unvanının “j” ltd markanın ise “J” markası olduğunu ayırt edemez. O ibareyi gördüğü an o markanın itibarı aklına gelir ki bu iltibas ihtimalidir. Hele ki siz birebir aynı şekilde o marka kullanırsa artık iltibas ihtimali araştırılmaz, çünkü aynı şekilde kullanıyorsanız artık burada taklit vardır ve ihtimal araştırılmaz.

Tavsiyem, okurumuzun yukarıda anlatılan risklere girmemesi ve kendisine özgü bir marka ortaya koymasıdır.