Değerli okurlarımız, marka konusu açıldığında hemen hepimizin aklına gelen ilk soru benim şirketimin ticaret unvanı var, bunu ticaret siciline kaydettirmişim neden bir de marka almam gerekiyor ? Sorusudur, hatta bir de anonim şirketimiz varsa bunun kapsamı tüm Türkiye’yi kapsadığından bu soru kesinlikle cevaplanması gereken bir hal oluyor ve daha önce incelediğimiz bu konuyu bu biraz daha dernleştiriyoruz.


Konuyla tamamen ilgili Yüksek Mahkeme kararları şöyledir: 11 H.D. 15.02.1990 tarihli kararında özetle “ tescilli marka başkasının ticaret unvanının içinde olsa dahi, davacının tescilli markası iptal edilmedikçe, davalı aynı sözcüğü – ticari unvanının içinde olmasına rağmen- ürünleri üzerinde kullanamaz” denilmekte olup, yine 11 HD. 13.04.1984 tarihli kararında da “ticaret unvanı ile markanın ayrı ayrı haklar sağladıkları ve ayrı kavramlar oldukları belirtilmiştir.”

Marka kavramı 556 Sayılı KHK.’nın 5 inci maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre, marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” Buna göre markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.

Ticaret unvanı ise yine TTK.’da tanımlandığı üzere “tacirin, ticari işletmesine ilişkin iş ve evraklarında kullandığı ismidir.” Buradan da anlaşılıyor ki, ticaret unvanının amacı tacirleri birbirinden ayırmaktır. Bu nedenle tacir işletmesine ilişkin olarak yaptığı tüm işlemlerde ticari unvanını kullanarak imzalamakla yükümlüdür.

Ticaret unvanı tacirin işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı bir ad olup, tacirlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Marka ise bilindiği üzere işletmenin yapıp sunduğu hizmetlerin ve emtiaların birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. O halde ticaret unvanı ve marka kavramları farklı işlevlere sahiptir. Nitekim böyle olmasaydı kanunların bunları ayrı ayrı düzenlemesinin ve her biri için ayrı bir tescil ve ilan prosedürü öngörmesinin bir anlamı kalmayacaktı.
Bu sebeple ticaret unvanının ticari faaliyetlerinde kullanmasının önlenmesine yönelik bir taleple dava açılabilmesi mümkün değildir. Ve hatta davacı şirketinin tarih itibariyle daha önce ticaret unvanı tescili yaptırmış olması da bir değişiklik getirmeyecektir. Zira yukarda da ifade edildiği üzere marka ve ticaret unvanı kavramları farklı hakları koruma altına almaktadırlar.

Bu nedenle tüm okurlarımızın daha sonra büyük masraflarla ve sorunlarla karşılaşmaması için bugünden marka başvurusunda bulunmalarını tavsiye ediyorum.