Yeni marka maddeleri ve internet

2011-05-02T17:35:35+03:0015/06/2009|Categories: Marka Hukuku|

Geçen hafta başladığımız marka kanunda yapılan değişikler konumuza devam edeceğiz.
Değişiklikten önceki kanun metinde olmayan hatta örnek aldığımız Alman Marka kanunun da dahi yer almayan ?işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.? Markadan doğan hakların düzenlendiği 9. Madde?ye eklenmiştir.


Öncelikle belirtmeliyiz ki bu maddenin eklenmesi olumlu olmuştur.
Uygulamaya göre alan adının benzerliği içerik benzerliğinden önce gelmektedir. Çünkü kişiler bu alan adına göre siteyi ziyaret etmekte ve bu alan adı genellikle o site verilen hizmetin adı olmaktadır.
Ticaret unvanının usulüne uygun olarak, dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanılması Ticaret Kanunumuzun bir emridir. Bu tescil ettirilen alan adı örneğin Yeşil Elektrik Ltd. Şti. şeklinde ise Yeşil Elektronik gibi bir başvuru yapması ne kadar doğrudur? Bu durum unvanın sicile kayıt edildiği şekilde kullanılması gerekliliğinin bir ihlali midir? Veya şirketin unvanı çok uzun olsa hepsi alan adı olarak tescil edilmeli midir? Burada mantıklı olan olanı düşünmek gerekir, ilk kullanım biçimi doğru değildir, ikinci verdiğimiz örnekte ise kısaltma yapılmasına izin verilmelidir.
Şirket alan adını ticaret adına dayanarak tescil ettirmiş ise ve sitede tasarı halindeki Ticaret Kanunumuzun 1524. maddesi gereği bir site açıp, içerik olarak vergi bilgilerini,ortaklık yapısını yazmışsa ve site ile ticari bir etki yaratmak amacı yoksa bu durumda da alan adı markaya dayanarak iptal edilebilir mi?

Marka, firmaların hizmetlerini veya ürünlerini bir birinden ayıran unsurdur. Ticaret unvanın görevi ise basit anlamda şirketlerin ticari işlerde kullanmak zorunda oldukları adlarıdır. Firma alan adını sadece Ticaret Kanun?undaki yükümlülüğünü yerine getirmek için tescil ettirmişse ve içerik olarak kanunda belirtilen içeriği yazmışsa ve ticari bir etki doğurmuyorsa terkinin istenmesi uygun değildir diye düşünüyorum. Açılacak olan bir davada terkini veya ticari etki doğuran unsurların sitende kaldırılması talep edilebilir. Örneğin tescilli bir markası olmadığı halde meşru bir hak olan ticaret unvanına dayanarak tescil ettirilen alan adıyla açılan web sitesinde, tescilli bir marka ile aynı veya benzer ad altında aynı veya benzer ürünlerin elektronik ticareti yapılıyorsa bu alan adı terkin edilmelidir. En kötü ihtimalle bu unsurların siteden çıkartılması istenmelidir. Hatta kötü niyetle elektronik ticaret yapılıyorsa tazminat dahi talep edilebilmelidir.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Marka Kanunu ve web siteleri

Marka kanunumuzdaki değişikliklere değinmeye başlamıştık. Daha önceki kanun metinde olmayan şu madde ?işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya...

Kapat