Yurt dışında varolan bir ürüne ait markayı Türkiye’de tescil ettirdim.
Bu ürünü satan diğer kişilere dava açabilir miyim?

Bu durumda, yurt dışında kullanılan ve belki başka ülkelerde tescilli olan bir markayı Türkiye’de tescil ettirilmiştir.
Örneğin A rulmanları yurt dışı markasıyken siz Türkiye’ye getiriyorsunuz, fakat başka getirenler de var.
Bu arada markayı tescil ettiriyorsunuz, rakiplere diyorsunuz ki bunu kullanamazsınız.
Ama ürünler aynı bu kişiler orjinal ürünü getiriyorlarsa zaten sorun daha da büyüyecektir.
Müdahale edilebilir, sonuçta elinizde hukukun verdiği bir yetki yani marka tescil belgesi vardır. Bu belge iptal edilene kadar (tedbir kararı alınmazsa) her türlü davayı açabilirsiniz.  Fakat karşı taraf bu markanın başkasına ait olduğunu ve getirdiği ürünlerinde bu ana markanın ürünleri olduğunu ileri sürecektir. Marka başvurunuzun kötüniyetli olduğu gerekçesi ile hükümsüzlük davası açacaktır.

Peki hiç mi çözümü yok?
Ana firmayla tek satıcılık anlaşması yapılabilirse, o zaman haklarınız güçlenecektir.
Fakat bu sefer sadece orjinal olmayan ürünlere karşı yaptırım yapabilirsiniz.
Çünkü karşınıza pararlel ithalat gerekçesi çıkacaktır.