İPTAL EDİLECEĞİNİ BİLEREK NEDEN BELGE ALINIR?

2015-09-13T14:00:32+03:0012/09/2015|Categories: Patent Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Daha önce değindiğimiz gibi Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belgeleri, TPE tarafından, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın verilmektedir. Diğer bir deyişle, bu koruma modelleri bakımından esas inceleme yapılmamaktadır. Nedeni, anılan belgelerin ucuz, seri ve kolayca alınarak sistemin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Böylece özellikle orta ölçekli yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir model oluşturulmak istenmektedir.

Çoğu zaman incelemesiz sistemden yararlanılarak zaten var olan tasarım ya da faydalı modellere veya yurt dışında bir fuarda görülen ürünlere belge alınmakta ve bu belge rakip firmalara karşı kullanılmaktadır.  Açılan hükümsüzlük davaları, uzun bir süre aldığından bu zaman zarfında iyi niyetle ticari faaliyetini sürdüren rakip firmalara büyük zararlar verilmektedir.

Bugün talep üzerine TPE, faydalı model ve endüstriyel tasarım belgesi vermektedir. İtiraz varsa endüstriyel tasarım başvuruları esastan, yani koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı bakımından incelenmekte ve yenilik unsuru yoksa başvuru reddedilmektedir. Ancak uygulamada tasarım başvurularının izlenmesindeki zorluk sebebiyle yaklaşık %10’na itiraz edilmekte, diğerlerine itiraz edilmemekte ve her başvuran kişiye belge verilmektedir. İzlemek için danışmanlık firmalarından özel hizmet alınması veya şirket içerisinde özel bir departman kurulması gerekmektedir.

Faydalı model başvurularına itiraz olmasına rağmen başvuru sahibinin talebi üzerine TPE, Faydalı Model ile ilgili hükümlerin düzenlendiği PatHakKHK’nin 162. maddesindeki “Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir” hükmü gereği belgeyi vermek zorunda kalmaktadır. Yani itirazınız haklı olsa da tescil edilmektedir. Ve haksız tescil durumlarında belgenin hükümsüz kılınması için dava açmak gerekmektedir.

Şayet bu şekilde alınmış bir belge ile tehdit ediliyorsanız öncelikle tedbir kararı aldırıp ardından hükümsüzlük davası açmalısınız. Daha önce itiraz etmenize rağmen bu belge alınmış ise bu itirazlar önce fayda etmemiş olabilir fakat açılacak olan hükümsüzlük davasında karşı tarafın niyeti ortaya çıkartacak önemli bir delil olacaktır.

Bazen şirketler kendilerini korumak için iptal edileceğini bildikleri belgeyi alırlar.

Yeni kanun tasarısında bu sorunu çözecek şekilde en azından kısmi inceleme getirecek şekilde bir düzenleme olması bekleniyor.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
HukukiWeb – HW51 – E-ticaret Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği

Kapat