Bu hafta sizlerle birlikte bir okurumuzun patent hakkındaki sorusunu inceleyeceğiz. Okurumuz bir kamu kurumu için 15 ay önce otomatik tramvay kapısı sistemi geliştirmiş ve bunu kurum ile birlikte yaklaşık 10 ay test etmişler. Bu testler sırasında başka bir firma bu kapının sistemini incelemiş ve kopyasını üretebilecek duruma gelmiş. Okurumuz bu sırada patent başvurusunda bulunmuş fakat bu başvuru henüz yayınlanmamış. Resmi kurum okurumuzdan bu kapıları direkt alamayacağı için ihale yapmış fakat bu ihaleyi de ürünü taklit eden karşı taraf kazanmıştır. Hal böyle olunca okurumuz neler yapabileceğini sormaktadır.


Maalesef ülkemizde bu şekilde çalışan şirketler mevcuttur. Bunun önüne geçmek için en iyi koruma yöntemi buluşların patent korumasının altına alınmasıdır. Şu an kanunlarımız buluş sahiplerine yeterli korumayı sağlayacak yapıdadır. Şimdi bu korumayı inceleyeceğiz.

Kararname’nin 136. maddesinin son fıkrasına göre “Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.” Bu madde ile okurumuzun içini rahatlatabiliriz çünkü okurumuz TPE’ye başvuru da bulunmuş fakat buluşu henüz bültende yayınlanmamıştır ve tescil de edilmemiştir. Fakat bu madde hükmünden hareketle buluşunun koruma altında olduğunu söyleyebiliriz. Okurumuzun yapması gereken bu tecavüz durumunu karşı tarafa bildirmesi ve onları buluşunun içeriğinden ve başvurusundan haberdar etmelidir. Bunun içinde bir uzman tarafından ihtarname hazırlanmalıdır.

Peki bu ihtarnamede neler yer almalıdır ? Öncelikle karışıklığa mahal vermemek için buluşumuz özetle anlatılmalıdır. Hatta başvurudaki tarifname, istemler ve teknik çizimler karşı tarafa gönderilmelidir. Böylelikle şayet bu ihtarnameye rağmen muhatap üretime devam eder ve okurumuz da dava açmak zorunda kalırsa hem karşı tarafın bilgilendirilmiş olduğu ispatlanacaktır hem de buna rağmen üretim yapmış olan muhatabın kötü niyeti sabitlenmiş olacaktır.

Genelde bu durumda taklitçiler buluştan bazı unsurları çıkartmakta veya yeni unsurlar eklemektedir. Bu durumda ürün birebir taklit edilmese de, bir ürün esas itibariyle aynı sonucu doğurmak için, aynı yolla fonksiyon ifa ederse, eşdeğer unsurlar yoluyla tecavüz söz konusu olur. PatKHK’nin 83. maddesine göre, patentten doğan korumanın kapsamının belirlenmesinde, tecavüz ileri sürüldüğü tarihte, istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikteki unsurlar da dikkate alınır. Ve bu durum PatKHK 136 (b) gereğince suç teşkil edecektir.

Okurumuz, tecavüz fiillerinin durdurulmasını, maddi ve manevi tazminat talebini, üretimde kullanılan araçlara el konulmasını, ürünlerin toplatılmasını ve imhasını talep edebilecektir. Ayrıca açılacak olan ceza davası ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına, 46 bin liraya kadar para cezasına ve 1 yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmesine karar verilebilecektir.
Benzer olaylarda mutlaka bir uzman desteği almanızı tavsiye eder, başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim.