Değerli okurlarımız bu hafta da son günlerin gündemdeki konusu patenti incelemeye devam edeceğiz. Bu hafta sizlerden gelen bir elektronik postayla konumuza giriş yapalım ve hem okurumuzu bilgilendirirken konuyla ilgili genel bilgileri de sizlere aktaralım.

Okurumuz tecavüz türlerinden birisi olan “dolaylı tecavüz” hakkında soru sormakta ve bu konuda hakkında dava açılmasının gündemde olduğunu bildirerek ve konuyla ilgili yeterli bilgi edinemediğini aktarmış.

Patent hukuku açısından tecavüzü, tecavüz teşkil eden hareketin gerçekleştiriliş şekline göre ikiye ayırabiliriz; birincisi doğrudan tecavüz ikincisi ise okurumuzun da sormuş olduğu dolaylı tecavüz.

Doğrudan tecavüz, bir buluşun patent sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişiler tarafından kararnamenin 136. maddesinde belirtilmiş olan fiillerden birisini konu edilmesidir. 136. madde diyoruz çünkü kanunumuz bu maddede nelerin tecavüz olduğunu sınırlı olarak saymıştır. Bu durumda tecavüz eden kişi, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kendisi doğrudan doğruya tecavüz teşkil eden fiilleri yapmaktadır. Bu noktada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor, doğrudan tecavüzden söz edebilmek için patentin varlığını bilmek gerekli değildir.

Okurumuzun sorusu olan dolaylı tecavüze gelince; kısaca tanımlamamız gerekirse bu durum, bir kimsenin tecavüz sayılan fiili kendisi gerçekleştirmemekle birlikte, bir başka kimseyi bu fiili yapmaya teşvik veya yardım etmesidir. 136. maddeye göre, patentten doğan hakka tecavüz teşkil eden fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil şartlarla olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmaktır. Okurumuz bu saydığımız durumlardan kendisine uyan var mı karar vermelidir.

Bu halin bir de ayrıntısı vardır ki çoğu zaman kişilerin mahkemelerden beraatını sağlar. O da dolaylı tecavüzden bahsedebilmek için öncelikle doğrudan doğruya tecavüzün gerçekleşmiş olmasının gerekliliğidir. Çünkü ortada doğrudan tecavüz yoksa, bu tecavüze teşvik edilmesinden, iştirak edilmesinden veya yardım edilmesinden söz edilemez. Bu durumun da okurumuzu için önemli olduğu kantindeyim bununla birlikte bu hal eğer aynı konuda doğrudan tecavüz konusunda açılmış bir dava varsa ki kuvvetle muhtemel vardır, önce bu konunun çözülmesi gerekeceğinden dolaylı tecavüzden yargılanan kişilerin durumu da doğrudan tecavüz edenler durumuna bağlı bırakmaktadır.

Diğer bir ayrıntı ise eğer kişi sağladığı yardımın buluşu uygulamaya oymaya yeterli olmadığını veya buluşu ortaya koymak için kullanılacağını bilmediğini iddia eden kimseler ceza almayacaktır. Çünkü doğrudan tecavüzün aksine, kişinin sağladığı araç ve unsurların buluşu uygulamaya koymak için yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmesi veya bu durumun yeterince açık olması gerekir şeklindeki hüküm 74. maddede düzenlenmiştir.