u haftaki yazımda bir okurumuzdan gelen soruyu yanıtlayacağım. Okurumuz bir buluş buluyor ve bunu hemen Türk Patent Enstitüsüne giderek endüstriyel tasarımını tescil ettiriyor. Daha sonra bulduğu bu buluşu değerlendireceğine inandığı ülkemizin büyük üreticilerinden birisine gidiyor ve buluşunu anlatıyor ve örneği de kendilerine veriyor. Öncelikle pazarlık yapılıyor fakat bu pazarlıktan sonuç çıkmayınca okurumuz kendi üretimini kendisi yapmaya karar veriyor. Üretime geçer geçmez karşı taraftan kendisine bir yazı geliyor ve bu buluşu üretemeyeceklerini çünkü TPE nezdinde kendileri tarafından patent hakkının alındığı bildiriliyor.

Ve okuyucumuz buluş için yapması gereken başvurunun endüstriyel tasarım başvurusu değil, faydalı model veya patent başvuru olması gerektiğini anlıyor. Gerçekten de kaşı taraf okuyucumuzun yaptığı endüstriyel tasarım başvurusunun ardından 1 ay sonra TPE’den patent başvurusu yapıyor. Ve bu noktadan sonra okurumuz hakkın nasıl yerine geleceğini sormaktadır. Benim burada vereceğim yanıt okurumuz verdiği bilgilerle sınırlı olacaktır.

Türk Patent Hukuku sistemimiz gerçek buluş sahibi ilkesini benimsemiştir. Yani ilk başvuruyu yapan patent hakkını alır şeklindeki bir sistem ülkemizde geçerli değildir bu sebeple patent almak için başvuran kişi, aksi kanıtlanıncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir. Gerçek buluş sahibi bu iddiasını Patent Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname gereğince her zaman ileri sürebilir.

Peki neler ileri sürülebilir? İlk akla gelen patent başvurusunun yenilik unsurunu taşımadığıdır çünkü zaten okurumuz tarafından bulunmuş olan bir buluştur. Tekniğin bilinen durumu açısından okurumuz bu ürünü endüstriyel tasarım başvurusu yaparak topluma açıklamıştır. Peki patent başvurusu yapan karşı tarafın yaptığı başvuru okurumuzu etkilemeyecek midir? Bunun cevabı hayır, çünkü buluş sahibinin rızası dışında 3. kişinin yaptığı bir açıklamadır.

Gerçek buluş sahibi veya halefi, başvuruyu yapan kişiye patent incelemesi devam ederken başvurunun gasp edilmesi nedeniyle istihkak davası açabileceği gibi eğer bu yapılamamışsa ve patent alınmış ise buna karşı da patentin gaspı davası açılabilir.

Patent isteme hakkının gaspı davası teknik olarak bir tespit davasıdır, bu dava sonucunda başvuranın mı yoksa davacının mı gerçek buluş sahibi olduğu tespit edilmektedir.

Haksız başvuru sahibine patent verilmiş ise gerçek buluş sahibi patentin kendisine devredilmesini dava yoluyla talep edebilir. Bu konu kanunumuzda patentin gaspı başlığı altında düzenlenmiştir.

PatKHK m. 73/A hükmüne göre buluş sahibi olarak başka bir kişinin gösterilmesi ve buluşu yapanların patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiklerini gerçeğe aykırı bir tarzda bildirmeleri suç olarak kabul edilmiş ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası veya 14 bin Lira’dan 24 bin Lira’ya kadar para cezasına mahkum edileceği hükme bağlanmıştır.

Ülkemizdeki uyanık geçinen kişilerin varlığı devam ettiği sürece bu tür olaylara daha çok rastlanacaktır. Okurumuza son tavsiyemiz mutlaka bir uzman yardımı almasıdır.