internetten-alisverisAlışveriş yapılan site kredi kartı tahsilatında otomatik işlem yapıyorsa fazla tahsilat ihtimali düşüktür. Fakat birkaç defa tahsil hatası yapılabilmektedir. Bazen kullanıcının defalarca denemeleri de bu sorunu ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca mail order ile yapılan alışverişlerde ki özellikle telefon aracılığıyla bilgilerin verildiği alışverilerde hata ile fazla tahsilat yapılması da mümkündür. Yine de işlem esnasında bankanız tarafın telefonunuza onay bilgisi geldiğinde onaylarken miktara da dikkat etmelisiniz.

Genellikle bu hatalar kredi kartı ekstresinin incelenmesinde fark edilmektedir. Bu tür itirazlar da harcama belgelerinin incelenmesi ile gerçek durumun ortaya çıkartılmasına bağlı olarak sonuçlandırılır.

Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir” hükmü ile müşteri imzası bulunmayan bu işlemlerde, işleme itiraz eden müşteri öncelikli olarak haklı kabul edilmekte ve işlemden sorumlu tutulmamakta, kart hamilinin sorumlu olması gerektiğinde ısrar eden işyerine ise iddiasını ispat yükümlülüğü getirilmektedir.

Konuyu düzenleyen yasa hükmü ve konu hakkındaki uluslararası kurallar, bu alanda kart hamillerine kesin güvenceler vermektedir. Müşterinin işlemin kendisi tarafından yapılmadığını belirten basit bir itiraz dilekçesi işlemin kaynağına iadesi (chargeback) için yeterli olmaktadır. İşyeri eğer işlemin kart hamiline ait olduğunda ısrar ediyorsa belgeleri ile ispatlamak zorundadır. İşlem için otorizasyon alınmış olması işyerini haklı kılmamaktadır