17 03/2016

Hukuka Aykırı Delil – TCK 134 – Yargıtay 19CD – 2015

2016-03-15T01:04:20+03:0017/03/2016|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , |

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/10796 E. , 2015/9369 K., 28/12/2015 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17/12/2007 [...]

15 03/2016

Crack yazılımı kullanımı – Yargıtay 19 CD 2015

2016-03-15T01:01:43+03:0015/03/2016|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

Yargıtay 19. Ceza Dairesi          2015/2366 E.  ,  2015/9608 K. 29/12/2015 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; 1-)Dosya içerisinde bulunan Çorlu [...]

Go to Top