Mutlak Red – Ayırt Edicilik Kazandırmak – 11HD 2015/12

2016-02-13T13:54:02+03:0013/02/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/5596 E., 2015/13931 K., 30/12/2015 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/264 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki [...]