14 02/2016

Bankanın Güvenlik Açığı Sorumluluğu – 11 HD 2015

2016-02-07T18:51:56+03:0014/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/3733 E.  ,  2015/10650 K., 19/10/2015 Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/12/2013 tarih ve 2007/532-2013/671 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları [...]

15 11/2007

Bilişim davalarında bilirkişi

2011-05-02T17:36:15+03:0015/11/2007|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , |

HUMK m.275’ye göre bir davada çözümü (halli) hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne (rey ve mütalâasına) başvurulan üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi denir. Bilirkişi, hâkimin teknik ve özel bilgisinin yetmediği hallerde, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi mümkün olan konuların dışındaki konularda inceleme yapar ve vardığı [...]

7 09/2007

İnternet Bankacılığı ve Hukuk

2016-11-05T22:49:57+03:0007/09/2007|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , |

Değerli okurlarımız bilişim hukuku konusunun teorisinden sonra bu hafta yine sizlerle pratik hayta karşımıza çıkan konulara değineceğiz. Geçen hafta telsiz telefonlarla ilgili yazdığımız yazından sonra bu haftada yine hayatımıza yerleşmiş olan internet bankacılığı üzerinde duracağız. Artık hemen hemen herkes bütün bankacılık işlemlerini internetten yapar hale geldi, öyle ki faturalarımızı bile artık internet üzerinden ödüyoruz. Yine [...]

Go to Top