Bankanın Sorumluluğu – Tazminat – Hukuk Genel Kurulu 2013

2016-11-05T22:49:40+03:0006/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 11-659  Karar: 2013 / 71  Karar Tarihi: 16.01.2013 Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkeme'since davanın reddine dair verilen 16.12.2008 gün ve 2005/515 E., 2008/664 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.03.2011 gün ve [...]