17 12/2010

CD-ROM OLARAK HAZIRLANAN BELGESEL NİTELİĞİNDEKİ ESERİN İNTERNET SİTESİNDE İZİNSİZ YAYINLANMASI

2011-05-02T17:35:23+03:0017/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

ÖZET :Davacı vekili, müvekkili şirketin “ATATÜRK” adlı belgesel CD-ROM nitelikli eserin sahibi olduğunu, eser sahipliğinin hem eseri yayınlayan olmasından hem de ilgili bakanlıktan aldığı belgelerden kaynaklandığını, davalının internetteki web sayfasında müvekkilinin sahibi bulunduğu eserin izinsiz olarak aynen yayınlandığını, tecavüzün sona erdirilmesine ilişkin ihtarın sonuçsuz kaldığını ileri sürerek, tecavüzün önlenmesine ve tazminata karar verilmesini talep ve [...]

17 12/2010

MALİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ – ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2011-05-02T17:35:23+03:0017/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

Dava, davacı tarafından yapımı gerçekleştirilen sualtı belgesel filmlerinin davalılar tarafından kullanımından dolayı 5846 sayılı FSEK’nın 68. ve 70. maddelerine göre maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. […]

Go to Top