21 01/2011

ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ 2004-12672 K.

2011-05-02T17:35:21+03:0021/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

11. Hukuk Dairesi 2004/2772 E., 2004/12672 K. “ÖZET” DAVA KONUSU, HARİTANIN, YASANIN KORUNMASINDAN YARARLANACAK BİR ESER NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI 5846 SAYILI YASANIN 2 VE 1/B MADDELERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SAHİBİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ TESPİTİNE BAĞLIDIR. […]

15 11/2007

Bilişim davalarında bilirkişi

2011-05-02T17:36:15+03:0015/11/2007|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , |

HUMK m.275’ye göre bir davada çözümü (halli) hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne (rey ve mütalâasına) başvurulan üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi denir. Bilirkişi, hâkimin teknik ve özel bilgisinin yetmediği hallerde, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi mümkün olan konuların dışındaki konularda inceleme yapar ve vardığı [...]

Go to Top