MALİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ – ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2011-05-02T17:35:23+03:0017/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

Dava, davacı tarafından yapımı gerçekleştirilen sualtı belgesel filmlerinin davalılar tarafından kullanımından dolayı 5846 sayılı FSEK’nın 68. ve 70. maddelerine göre maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. […]