12 09/2012

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ŞARTLARI

2016-11-05T22:49:49+03:0012/09/2012|Categories: Boşanma|Tags: |

  Boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından birisi de tarafların maddi ve manevi tazminat talepleridir. Medeni Kanunumuzun boşanma ile ilgili hükümlerinden 174.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden zarar gören kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; 2.fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan [...]

Go to Top