16 10/2016

MARKA – YEDEK PARÇA – DÜRÜST KULLANIM KARARI – Yargıtay Karar: 2016 / 6891

2016-10-16T16:54:42+03:0016/10/2016|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 10989 Karar: 2016 / 6891 Karar Tarihi: 22.06.2016 Taraflar arasında görülen davada...,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2009/112-2015/87 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine [...]

18 08/2015

MARKALARIN KULLANIM SINIRI DÜRÜST KULLANIM

2016-11-05T22:49:41+03:0018/08/2015|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , , , |

Marka mevzuatımız, kanun dahi değil, 84 madde’den oluşan bir kanun hükmünde kararnameden ibarettir. Hatta uyuşmazlıklarda da çok az maddesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Fakat her olayın mevcut durumuna göre yapılan değerlendirmelerle her seferinde farklı sonuca gidilen çok az hukuk alanı vardır. Bu durum avukatlar için bu alanı daha zevkli hale getiriyor. Artık çoğu marka uyuşmazlığına internette dahil [...]

20 05/2015

Marka Hakkının Tükenmesi – Yer Sağlayıcı

2015-05-20T13:12:38+03:0020/05/2015|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 6429 Karar: 2014 / 12088 Karar Tarihi: 25.06.2014 Davacı vekili, müvekkillerine ait “M...., “P.....”, “D.....” markalarının tescilli ve koruma altında olduklarını, ancak davalı ile müvekkilleri arasında herhangi bir lisans sözleşmesi bulunmamasına rağmen, davalı tarafından işletilen www.n11.com adlı internet sitesinde bu markaların 3. kişileri yanıltacak şekilde kullanıldığını, internet sitesinde [...]

Go to Top