2 09/2012

ECRİMİSİL – HAKSIZ KULLANIM – Yargıtay 2011-19576 K.

2016-11-05T22:49:49+03:0002/09/2012|Categories: Diğer, Uncategorized|Tags: , , |

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/17672 E., 2011/19576 K. Davacı İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü ile davalı İbrahim aralarındaki ecrimisil davasına dair (Üsküdar Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)'nden verilen 16.12.2010 günlü ve 2009/240 E.-2011/324 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairece verilen 07.06.2011 günlü ve 2011/5051 E.-2011/9726 K. sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.  Düzeltme isteğinin [...]

2 09/2012

ARİYET SÖZLEŞMESİ – ECRİMİSİL – ELATMANIN ÖNLENMESİ Yargıtay 2010-2978

2016-11-05T22:49:49+03:0002/09/2012|Categories: Gayrimenkul|Tags: , |

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2009/12512 E., 2010/2978 K. Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, davalıların murisi Ömer ile 54, 60, 64 ve 285 parsel sayılı taşınmazlarda paydaş olduklarını, ancak taşınmazları davalıların kullandığını ve kendilerinin istifade edemediğini ileri sürerek, hisseye vaki elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteminde bulunmuşlar, yargılama sırasında 60 nolu parsel ile ilgili davalarından vazgeçmişlerdir. Davalılar, [...]

Go to Top