ARİYET SÖZLEŞMESİ – ECRİMİSİL – ELATMANIN ÖNLENMESİ Yargıtay 2010-2978

2016-11-05T22:49:49+03:0002/09/2012|Categories: Gayrimenkul|Tags: , |

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2009/12512 E., 2010/2978 K. Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, davalıların murisi Ömer ile 54, 60, 64 ve 285 parsel sayılı taşınmazlarda paydaş olduklarını, ancak taşınmazları davalıların kullandığını ve kendilerinin istifade edemediğini ileri sürerek, hisseye vaki elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteminde bulunmuşlar, yargılama sırasında 60 nolu parsel ile ilgili davalarından vazgeçmişlerdir. Davalılar, [...]