BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU – Yargıtay 8. CD 2014-15833

2014-12-09T10:38:57+03:0009/12/2014|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , |

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2013/771 Karar Numarası: 2014/15833 Karar Tarihi: 23.06.2014 Gereği görüşülüp düşünüldü: Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan TCK. nun 244/2. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına [...]