7 11/2015

Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma

2015-11-07T00:48:41+03:0007/11/2015|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

  Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma fiili, TCK 244/1’de yaptırım altına alınmıştır. Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, sistemin beklendiği gibi çalışmasının önlenmesi, yavaşlatılması ya da taleplere cevap veremez hale getirilmesidir. DDOS atak olarak bilinen bir sisteme aşırı yüklenmek sureti ile çalışmasını engellemek bu suça örnek verilebilir. Bu yöntemde bir web sitesinin çalıştığı servera olağan görüntüleme talepleri [...]

9 12/2014

BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU – Yargıtay 8. CD 2014-15833

2014-12-09T10:38:57+03:0009/12/2014|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , |

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2013/771 Karar Numarası: 2014/15833 Karar Tarihi: 23.06.2014 Gereği görüşülüp düşünüldü: Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan TCK. nun 244/2. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına [...]

Go to Top