19 09/2016

ESER PARÇALARININ KORUMASI

2016-09-19T07:42:25+03:0019/09/2016|Categories: Fikri Haklar|Tags: , |

Eser Parçalarının Korunması Eser sahibine tanınan haklar, eserin bütününü ve parçalarını kapsar (FSEK m. 13. 2. cümle). "Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir." Koruma şartlan bakımından ise bir kural belirlenmemiştir. Bu sebeple de bir eserin her küçük parçasının yasal olarak koruma altına alınıp alınamayacağı tatışma konusudur. Genel kabul bir eserin [...]

14 09/2016

ESER, FSEK’TE NASIL TANIMLANDI?

2016-11-05T22:49:38+03:0014/09/2016|Categories: Fikri Haklar|Tags: , , , |

Eser, FSEK'in temel kavramıdır. Herhangi bir uyuşmazlıkta mahkemeler önce uyuşmazlık konusu ürünün eser niteliğini araştırır. Davalı avukatı mutlaka eser niteliğini gündeme getirir. Neredeyse ka­nunda sayılan diğer bütün kavramlar, eser kavramına göre belirlenir. FSEK siste­minde eser sahibine göre eser değil, esere göre eser sahip­liği kavramı belirlenir. Her fikri üründe, sahiplik iddiasında bulunan kişinin kimliğinden bağımsız olarak [...]

19 09/2012

Katalog tasarımı – Veritabanı – Haksız rekabet – Eser 2011-12386

2016-11-05T22:49:49+03:0019/09/2012|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , |

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9385 K. 2011/12386 T. 7.10.2011 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.4.2009 tarih ve 2006/703-2009/73 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın [...]

27 04/2011

TV program sunuculuğu FSEK – Borçlar Kanunu – Eser YH Genel Kurulu K. 2009/541

2016-11-05T22:49:52+03:0027/04/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/15-459 K. 2009/541 T. 18.11.2009 ÖZET : Dava, eser sözleşmesinin haksız feshine dayalı cezai şart ve tazminat istemine ilişkindir. Yanlar arasında ileri sürülen temel ilişki değerlendirildiğinde, hukuksal niteliğince bir eser sözleşmesi ( istisna akdi )olduğu ve eldeki davada da bu sözleşmeye dayalı olarak tazminat ve cezai şart alacağı istendiği [...]