14 09/2016

ESER, FSEK’TE NASIL TANIMLANDI?

2016-11-05T22:49:38+03:0014/09/2016|Categories: Fikri Haklar|Tags: , , , |

Eser, FSEK'in temel kavramıdır. Herhangi bir uyuşmazlıkta mahkemeler önce uyuşmazlık konusu ürünün eser niteliğini araştırır. Davalı avukatı mutlaka eser niteliğini gündeme getirir. Neredeyse ka­nunda sayılan diğer bütün kavramlar, eser kavramına göre belirlenir. FSEK siste­minde eser sahibine göre eser değil, esere göre eser sahip­liği kavramı belirlenir. Her fikri üründe, sahiplik iddiasında bulunan kişinin kimliğinden bağımsız olarak [...]

8 01/2015

FSEK Haksız Fiil Yetkili Mahkeme Yargıtay 11 HD K:2014 / 8134

2015-01-08T01:11:56+03:0008/01/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 5862 Karar: 2014 / 8134 Karar Tarihi: 30.04.2014 iddia olunan eylemin aynı zamanda haksız fiil oluşturması nedeni ile HMK'nın 16. maddesi uyarınca zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Bu bakımından yetkisizlik kararı verilmesi usule aykırı olduğu gibi, esasen 5846 sayılı FSEK 84 vd maddelerinde de haksız rekabet hakkında [...]

3 01/2015

Yargıtay 11. HD 2014/0150 K. Mimari eserlerin FSEK ile korunması

2016-11-05T22:49:44+03:0003/01/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 1006 Karar: 2014 / 9150 Karar Tarihi: 13.05.2014 Karar: Davacı, mimar olduğunu, çizimlerini yaptığı 30 adet dubleks deniz evi villasında yapılacak değişikliklerin eser sahibi olması nedeniyle kendisinin iznine tabi olduğunu, ancak kendisinden izin alınmadan davalı mimara tadilat projesi çizdirildiğini, oysaki eserin kendisine ait olması nedeniyle eserde yapılacak tadilatı çizme [...]

21 01/2011

ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ 2004-12672 K.

2011-05-02T17:35:21+03:0021/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , |

11. Hukuk Dairesi 2004/2772 E., 2004/12672 K. “ÖZET” DAVA KONUSU, HARİTANIN, YASANIN KORUNMASINDAN YARARLANACAK BİR ESER NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI 5846 SAYILI YASANIN 2 VE 1/B MADDELERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SAHİBİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ TESPİTİNE BAĞLIDIR. […]

Go to Top