10 01/2016

OYUNLARDA YAŞANAN HUKUKSAL SORUNLAR

2016-01-11T16:54:52+03:0010/01/2016|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , |

Dijital oyun sektörü, tüm dünyada ve ülkemizde kullanıcı sayısı ve gelirleri gittikçe yükselen bir sektör yaratmıştır. Şu an sinema sektörünü yakalamış durumdadır öyle ki artık oyunlar sinemaya uyarlanmaya başlamıştır. Bilgisayar oyunlarına mobil oyunların da eklenmesiyle yeni bir gelir mecrası da ortaya çıkmıştır. Her alanda olduğu gibi bu gelişen alanda da hukuksal sorunlar gün be gün [...]

5 01/2016

YAZILIMLARIN FİKRİ HAKLARLA KORUNMASI

2016-01-05T13:31:41+03:0005/01/2016|Categories: Yazılım Hakları|Tags: , , , , , , |

Dünyada ve hiç şüphesiz ülkemizde yazılım sektörü gün be gün geliştirme göstermektedir. Şu an dünyanın en büyük şirketleri ürünleri yazılım olan firmalardır. Bizim de ülke olarak hedef seçtiğimiz katma değerli ürün tam anlamıyla yazılımlarla sağlanabilir. Öyle ki ürettiğiniz bir oyunu, bir bilgisayar programını fiziken teslim etmeden anında satışını gerçekleştirebilirsiniz ve bunun için sanayi de olduğu gibi [...]

3 01/2015

Yargıtay 11. HD 2014/0150 K. Mimari eserlerin FSEK ile korunması

2016-11-05T22:49:44+03:0003/01/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 1006 Karar: 2014 / 9150 Karar Tarihi: 13.05.2014 Karar: Davacı, mimar olduğunu, çizimlerini yaptığı 30 adet dubleks deniz evi villasında yapılacak değişikliklerin eser sahibi olması nedeniyle kendisinin iznine tabi olduğunu, ancak kendisinden izin alınmadan davalı mimara tadilat projesi çizdirildiğini, oysaki eserin kendisine ait olması nedeniyle eserde yapılacak tadilatı çizme [...]

9 08/2012

MİMARİ ESER ve PROJELERİN için FİKRİ HAKLAR

2016-11-05T22:49:49+03:0009/08/2012|Categories: Fikri Haklar|Tags: , , , |

Her ne kadar ülkemizde mimari proje ve eserler ile ilgili çok sık uyuşmazlık çıkmaza da, mimarlarımızın gün geçtikçe özgün eserler ortaya çıkartma yönündeki gayreti ve bununla birlikte bitmez tükenemez taklitçilik nedeniyle mahkemelerimizde zaman zaman taraflar karşı karşıya gelirler. Henüz inşaatına başlanmamış bir mimari projenin durumu ile tamamlanmış bir mimari eserin durumunu ele alacağız. [...]

17 03/2012

Anayasa Mahkemesi Kararı – FSEK EK 2. madde son fıkranın İptali

2016-11-05T22:49:50+03:0017/03/2012|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2010/73 Karar Sayısı : 2011/176 Karar Günü : 29.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 5.12.1951 günlü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun, 21.2.2001 günlü, 4630 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesinin son fıkrasının, Anayasa’nın 10., 35. ve 64. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemidir. [...]

Go to Top