17 17/01/2011

Müzik Eseri – Komşu Haklar – Tazminat – K. 2004 – 11399

2011-05-02T17:35:21+00:00 17/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ  E. 2004/290 K. 2004/11399 T. 23.11.2004 ÖZET : 1- Böyle bir davayı açabilmek için davacının öncelikle icracı sanatçı olduğu anlaşılan Esengül tarafından okunan eserler üzerinde yapımcı/komşu hak sahibi sıfatıyla hak sahibi olduğunu kanıtlamasının gerekir. Bu durumda öncelikle mukavele yapılmış icracı sanatçıya ait haklara devir suretiyle sahip olup, olmadığının, başka bir anlatımla [...]

27 27/02/2003

TASARIM HAKKI SAHİPLİĞİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE HAK SAHİBİ ADINA TESCİL

2016-11-05T22:49:57+00:00 27/02/2003|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

11. Hukuk Dairesi 2002/12227 E., 2003/1712 K. Davalı tasarımının hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemini içeren davada, davacının talep neticesini genişletmesine davalı taraf usulünce itiraz etmediğine, hükümsüzlük ve hak sahibi adına tescil davasının birlikte açılması mümkün bulunmasına göre, mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilen dava konusu tasarım hakkı sahipliğinin, davacı adına tesciline de karar verilmelidir. […]