17 01/2011

Müzik Eseri – Komşu Haklar – Tazminat – K. 2004 – 11399

2011-05-02T17:35:21+03:0017/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , |

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ  E. 2004/290 K. 2004/11399 T. 23.11.2004 ÖZET : 1- Böyle bir davayı açabilmek için davacının öncelikle icracı sanatçı olduğu anlaşılan Esengül tarafından okunan eserler üzerinde yapımcı/komşu hak sahibi sıfatıyla hak sahibi olduğunu kanıtlamasının gerekir. Bu durumda öncelikle mukavele yapılmış icracı sanatçıya ait haklara devir suretiyle sahip olup, olmadığının, başka bir anlatımla [...]

27 02/2003

TASARIM HAKKI SAHİPLİĞİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE HAK SAHİBİ ADINA TESCİL

2017-09-04T20:24:07+03:0027/02/2003|Categories: Tasarım Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

Tasarım hükümsüzlüğü davası ve tasarım hakkı sahibinin tespiti davasının aynı dava da açılabileceğine dair aşağıda karar yr almaktadır. Her ne kadar yürürlükten kalkan 554 Sayılı KHK dönemine ait olsa da yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu açısından da uygulanabilir bir karardır. 11. Hukuk Dairesi 2002/12227 E., 2003/1712 K. Davalı tasarımının hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemini içeren davada, davacının [...]

Go to Top