8 01/2015

FSEK Haksız Fiil Yetkili Mahkeme Yargıtay 11 HD K:2014 / 8134

2015-01-08T01:11:56+03:0008/01/2015|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 5862 Karar: 2014 / 8134 Karar Tarihi: 30.04.2014 iddia olunan eylemin aynı zamanda haksız fiil oluşturması nedeni ile HMK'nın 16. maddesi uyarınca zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Bu bakımından yetkisizlik kararı verilmesi usule aykırı olduğu gibi, esasen 5846 sayılı FSEK 84 vd maddelerinde de haksız rekabet hakkında [...]

20 06/2008

Tescilsiz Marka Sahibi’ nin Hakları

2011-05-02T17:36:13+03:0020/06/2008|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , , , , , , , |

Değerli okurlarımız bu hafta sizlerle şayet markamız TPE nezdinde tescilli değilse nasıl koruyabileceğimize değineceğiz. KHK’nın 1' inci maddesi, KHK'nın, bu KHK' ya uygun olarak tescil edilmiş markaların korunmasının amaçlandığını hüküm altına aldığından, tescilsiz olarak kullanılan markaların sahiplerinin KHK hükümlerinden ya­rarlanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda tescilsiz marka sahipleri ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun “Haksız Rekabet” başlığı altındaki hükümlerinden [...]

Go to Top