ECRİMİSİL – HAKSIZ KULLANIM – Yargıtay 2011-19576 K.

2016-11-05T22:49:49+03:0002/09/2012|Categories: Diğer, Uncategorized|Tags: , , |

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/17672 E., 2011/19576 K. Davacı İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü ile davalı İbrahim aralarındaki ecrimisil davasına dair (Üsküdar Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)'nden verilen 16.12.2010 günlü ve 2009/240 E.-2011/324 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairece verilen 07.06.2011 günlü ve 2011/5051 E.-2011/9726 K. sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.  Düzeltme isteğinin [...]