11. HD – 2006/2934 K. Markaya Tecavüz – Tazminat Hesabı

2011-05-02T17:35:37+03:0007/06/2009|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|Tags: |

Somut olayda dava, davacının ticaret unvanı ve tescilli markasına vaki tecavüzün tespiti, önlenmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, her ne kadar maddi tazminat isteminin 556 sayılı KHK’nin 66. Maddesindeki üç hesaplama şekli ile TTKnun 58/2. Maddesi uyarınca belirlenecek miktarlardan hangisi fazla ise o miktarda hüküm altına alınması istemiyle kısmi dava [...]