Hükümsüzlük Davasında Süre

2011-05-02T17:36:46+03:0002/01/2007|Categories: Marka Hukuku|Tags: , , |

MarKHK’da hükümsüzlük davası ile doğrudan doğruya ilgili her hangi bir hak düşürücü veya zaman aşımına uğratıcı süre öngörülmemiştir. Hatta ne Paris Sözleşmesi’nde, ne de AT Yönergesinde genel bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Tek istisna önceki marka hakkına dayanarak, sonraki markanın hükümsüz sayılması için açılan davada, sonraki marka hakkı sahibi tarafından ileri sürülen sesiz kalma yoluyla [...]