İNCELEMELİ PATENT VERİLMESİ 11. Hukuk Dairesi 2003/5081 E., 2004/303 K.

2011-05-02T17:36:47+03:0030/11/2004|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

11. Hukuk Dairesi 2003/5081 E., 2004/303 K. 557 sayılı khk.nin 62. Maddesinde düzenlenen incelemeli patent verilmesi prosedürü gereğince ilk ve ikinci inceleme sonucu saptanan eksikliklerin ve görüş ayrılıklarının giderilmediğine karar verilmesi halinde, başvuru sahibine, karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç aylık süre verileceği; anılan khk.nin uygulama şeklini gösterir yönetmelik hükümlerine göre de, verilen süre içerisinde [...]