14 02/2016

Bankanın Güvenlik Açığı Sorumluluğu – 11 HD 2015

2016-02-07T18:51:56+03:0014/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/3733 E.  ,  2015/10650 K., 19/10/2015 Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/12/2013 tarih ve 2007/532-2013/671 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları [...]

13 02/2016

Bankanın Tek Kullanımlık Şifre Sorumluluğu – 11 HD 2015

2016-02-07T18:42:59+03:0013/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/9183 E.,  2015/12410 K., 23.11.2015 Taraflar arasında görülen davada ...... 3. Asliye HukukMahkemesi’nce verilen 03/02/2015 tarih ve 2012/230-2015/54 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm [...]

12 02/2016

Bankanın Şifre Sorumluluğu – 19 HD 2015

2016-02-07T17:03:37+03:0012/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , |

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/6084 E.  ,  2015/16582 K. , 09.12.2015 Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın kredi kartı müşterisi olduğunu, müvekkiline ait kredi kartının 25.05.2009 son ödeme tarihli kredi kartı ekstresinde ''.........'' adlı işyerinden 34 defa 200,00 TL, bir defada 170,00 TL olmak üzere toplam 6.970,00 TL harcamanın göründüğünü, müvekkilinin söz konusu alışverişleri yapmadığını, bu nedenle [...]

8 02/2016

Bankanın Şifre Koruma Sorumluluğu 19 HD 2008

2016-02-06T20:33:23+03:0008/02/2016|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , |

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2007 / 7397 Karar: 2008 / 3029 Karar Tarihi: 27.03.2008 Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Karar: Davacı vekili, müvekkilinin kullandığı konut kredisi taksitlerinin düzenli ödenmesi [...]

6 08/2011

Şifrematiklere Rağmen Hırsızlık Yöntemi

2016-11-05T22:49:51+03:0006/08/2011|Categories: Bilişim Hukuku|Tags: , , , , , |

  Artan internet şubesi hırsızlıkları nedeniyle bankacılık sektörü önce cep telefonlarına gelen tek kullanımlık şifreyi geliştirdi. Burada online bankacılık sistemine kayıtlı olan cep telefonu numaranıza üç dakika içerisinde kullanmanız gereken altı haneli şifre sms olarak geliyordu. Halen bazı bankalar unu kullanmaya devam etmektedir. Organize olarak çalışan şebekeler, sahte kimliklerle cep telefonu sim kartlarının kopyalarını alıp, [...]

Go to Top