İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

2016-11-05T22:49:50+03:0016/09/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , , |

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşverenin kendisine bağımlı olarak çalışan işçisini koruma ve gözetme borcuna aykırı hareket etmesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan işçi, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işvereninden sadece uğradığı cismani zararı için tedavi [...]