16 09/2011

İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

2016-11-05T22:49:50+03:0016/09/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , , |

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşverenin kendisine bağımlı olarak çalışan işçisini koruma ve gözetme borcuna aykırı hareket etmesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan işçi, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işvereninden sadece uğradığı cismani zararı için tedavi [...]

11 08/2011

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – TAZMİNAT – YARGITAY

2011-08-11T12:26:12+03:0011/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , |

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2009/10264 K. 2010/10134 T. 19.10.2010 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Yapılacak İş Öncelikle Davacının İnşaat Demirci Ustası Olduğu ve İnşaat Demirci Ustasının İlgili Meslek Odasından Emsallerinin Ücreti Araştırılarak Gerçek Ücret Belirlenmesi Gerektiği ) MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan - Davacının İnşaat Demirci Ustası Olduğu [...]

9 08/2011

İŞ KAZASI DURUMUNDA GENEL OLARAK SAĞLANAN HAKLAR

2016-11-05T22:49:50+03:0009/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , |

  5510 Sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası hallerinde sigortalılara sağlanan haklar;   1-    Sigortalıya geçici iş görmezlik süresince günlük geçici iş görmezlik ödeneğinin verilmesi:   Geçici iş görmezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş [...]

8 08/2011

TRAFİK KAZASI- İŞ KAZASI İLİŞKİSİ

2011-08-08T14:52:21+03:0008/08/2011|Categories: İş Hukuku|Tags: , , |

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununda Trafik Kazası; Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay olarak tanımlanmıştır. Ancak Soysal güvenlik uygulamaları açısından trafik kazalarında da önem arz eden en önemli husus kazazedenin öncelikle hizmet akdine istinaden çalışıyor olması ve işveren tarafından görevle, işveren adına işi [...]

Go to Top