26 11/2014

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE KARŞI GÜVENCE

2014-11-26T20:55:39+03:0026/11/2014|Categories: İş Hukuku|Tags: , , , , , , |

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz feshi durumunda işçinin mağduriyetini azaltmak ve işverenin fesih hakkını sınırlayarak sözleşmenin devamını sağlamak amacıyla hukuki bir koruma olan güvence kavramı getirilmiştir. Bu durumda iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz bir nedenle sona erdirilmesi halinde işçi, işe iadesini yargı yolu ile talep edebilmektedir. İşe iadeye karar verilmesine rağmen işçinin yeniden [...]

28 08/2012

İNTERNET YAZIŞMALARI – İŞE İADE – YARGITAY 2010-36828 K

2012-08-28T09:49:35+03:0028/08/2012|Categories: Bilişim Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , |

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/41850 K. 2010/36828 T. 9.12.2010 Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece feshe konu edilen iddiaların sabit olmadığı belirtilerek davanın kabulüne dair hüküm kurulmuş isede, davacı ile feshe gerekçe yapılan internet yazışmalarını yaptığı söylenen işyeri çalışanı E’nin dosya içerisindeki yazışma dökümlerinin içeriklerini doğrulaması,her ne kadar yapılan keşif sırasında yazışmaların yapıldığı [...]

Go to Top