2 01/2011

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – RAYİÇ BEDEL – K 2010 757

2016-11-05T22:49:52+03:0002/01/2011|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , |

T.C. YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8996   K. 2010/757   T. 25.1.2010 ÖZET : Dava, FSEK.nundan kaynaklanan mali haklara tecavüz oluşturan eylemlerin tespiti, men’i ile tecavüz oluşturan eylemler nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. FSEK.nun 68/1.fıkrasındaki eser sahibinin “uğradığı zararın, en çok üç kat fazlasını isteyebilir” şeklindeki düzenleme, eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde gerektiğinde [...]

26 12/2010

TABLONUN TAKVİMDE İZİNSİZ KULLANIMI – ESER MÜLKİYET DEVRİ FIKRI MULKİYET DEVRİ – YARGITAY 11. HUKUK D.K. 2000-9694

2016-11-05T22:49:52+03:0026/12/2010|Categories: FSEK Yargıtay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , |

Davanın BK.nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, eserin mülkiyet hakkının devrini aksi kararlaştırılmadıkça fikri hakların devrini içermediği, resmin takvimde basılmasının fikri haklara tecavüz oluşturduğu... T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/7580 K. 2000/9694 T. 5.12.2000 DAVA : Taraflar arasındaki davanın Ankara Asliye 6.Ticaret Mahkemesi'nce görülerek verilen 31.5.2000 tarih ve 1999/278-2000/239 sayılı kararın Yargıtay'ca [...]

Go to Top